ARIZALI VEYA BAKIM İçin Gelen Her Transformsatöre TS EN 60076-1 NİSAN 2012 ilgili TSE veya TEDAŞ MYD/95-012 C şartnamesine uygun giriş testleri ve prosedürleri uygulanır başlıca yapmış oldumuğumuz işlemler;
– Arıza ve bakımın genel çerçevesi tespiti yapılıp, ekspertiz raporu hazırlanır.
– Transformatörün içerisindeki bozuk ve özelliğini yitirmiş yağ boşaltılıp yerine SHELL DİALA-AX trafo yağı doldurulur yada eski yağ tretman(su,tortu vb malzemelerden arındırılması) yapılarak kullanılır.
– Aktif kısım kazandan çıkarılır.
– Bobinler nüveden demontaj edilir.
– Yanık veya bozuk bobinler orijinal projelerine uygun olarak yeniden sarılır.
– Bobinler ve nüve kurutma işlemine tabi tutulur.
– Nüve bobin montajı tank içerisine yerleştirilir.
– Vakum altında önceden kurutulmuş yağ dolumu yapılır.
– Oksitlenen buşingler temizlenir yada yenisi takılır.
– Tüm contalar yenilenir.
– TSE ve TEDAŞ şartnamesinde öngörülen tüm testleri yapılır.
– Tüm kontrolleri yapılarak trafo 1 (bir) yıl garanti verilerek sevke hazır hale getirilir.