34,5 kV’dan 380 kV gerilim seviyesine kadar olan Enerji iletim ve dağıtım hatlarının etüd ve projelerinin yapılması. Önceden projelendirilmiş veya projesi tarafımızdan hazırlanmış işlerin malzeme tedariki, montajı ve devreye alma işlerinin yapılarak çalışmanın tamamlanıp hattın enerjilendirilmesi.