34,5 kV gerilim seviyesine kadar, yer altı ve havai hat enerji dağıtım şebekeleri, kontrol, kumanda ve koruma sistemleri ile kompanzasyon tesislerini uygun maliyet ve yüksek kalite standartları ile tesis etme hizmetini vermekteyiz. Bu hizmetlerimiz arasında yol, otoyol ve sokak aydınlatması işleri, organize sanayi bölgeleri aydınlatma ve enerjilendirme işleri, toplu konut ve kooperatiflerde aydınlatma ve enerjilendirme işleri ile endüstriyel tesislerde enerjilendirme işleri yer almaktadır